UI/UX.

Oppdragsgiver – Hubster

MossIA ANS er et arbeidsfellesskap mellom Implenia og ACCIONA. Moss taler for seg, med I for Implenia og A for ACCIONA som gir MossIA.
          Hovedoppgaven var å lage en informasjonsside for lokalbefolkningen i moss kan finne informasjon om jernbanen som bygges rundt byen. Samt er det også mulig å melde seg opp på sms varsel hvor man kan få et varsel 15 min før sprengning, dette gjør det lettere å være forberedt på uventet støy. 
           Designet henter sitt uttrykk fra lokalområdet, her var det viktig å vise frem utbyggingen på en innbydende og elegant måte. Fargene er hentet fra profilmanualen til Mossia og målgruppen er lokalbefolkningen som blir preget eller er nysgjerrige.